Tematski sklop
Količina, velikost in stopnja
Standard
Sopomenka
Ciklus, skupina
Poved
Zaključila je cikel koncertov.
Razlaga iz SSKJ
1. zaključena celota pojavov, procesov iz več predvidljivo spreminjajočih se oblik, faz, ki se navadno redno ponavlja 2. umetniško delo iz več dopolnjujočih se delov, ki tvorijo zaključeno celoto 2.1. več tematsko povezanih nastopov, dogodkov, ki tvorijo zaključeno celoto