Fizika
Standard
Razlaga iz SSKJ
fiz. enota za merjenje jakosti električnega toka: meriti v amperih; varovalka za deset amperov [A]