Tematski sklop
Živali, Slikovni slovar SZJ 3
Standard
Poved
Po travnikih se prosto pase govedo.
Razlaga iz SSKJ
Večja domača žival z rogovi, ki se goji zlasti zaradi mesa in mleka: ima nekaj goved in konja; na travniku se je paslo pet goved