Pozdravi
Standard
Različice
R 1
Poved
V slovo mu je rekla adijo.
Razlaga iz SSKJ
Izraža pozdrav pri slovesu, zbogom: no, pa adijo! zaklical mu je adijo