Pozdravi
Standard
Različice
R 1
Razlaga iz SSKJ
izraža pozdrav pri slovesu, zbogom: no, pa adijo! zaklical mu je adijo