Tematski sklop
Osebnost, čustva, Duševno zdravje/motnja
Standard
Poved
On je človek afektov.
Razlaga v SZJ
On človek veliko afekt.
Razlaga iz SSKJ
Zelo močno, a kratkotrajno čustvo: izzvati afekt; to je rekel, storil v afektu; silovit afekt; je človek afektov