Domov Kviz QR
v
Najdi
Standard
Razlaga iz SSKJ
razpon, razlika med najvišjo in najnižjo vrednostjo, mero česa: temperaturna amplituda; amplituda bibavice